Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01002.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. του ΓΕΩΡΓΙΟΥ