Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΑΓΡΕ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01497.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 27
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2422041339
ΔΑΓΡΕ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ