Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.00741.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 71080
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΥ