Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00716.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031357
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠ.