Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00685.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 7
Διεύθυνση : ΛΑΥΚΟΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423066088
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ