Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.03126.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 105 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37100
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ