Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01484.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054444
ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του Κ.