Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00355.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 24280 90118
ΔΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε