Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΔΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΙΤΣΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01790.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Τηλέφωνα : 2423071411
ΔΡΙΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΙΤΣΗ