Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΕΓΚ ΜΑΝΤΛΕΝ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.01268.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033513
ΕΓΚ ΜΑΝΤΛΕΝ