Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΕΣΚΙΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00828.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΕΣ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423086789
ΕΣΚΙΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ