Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00579.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065316
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΠ.