Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00465.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065042
ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γ.