Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01053.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 21
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065042
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ