Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00502.01.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 1
Κλίνες : 2
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054760
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ