Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00503.01.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 4
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054760
ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ