Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ συζ. ΔΙΑΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01466.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054760
ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ συζ. ΔΙΑΜ.