Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00472.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 7
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033438
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.