Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.00824.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033438
ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. Ν.