Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΑΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00196.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 19
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049597
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΑΜ.