Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΑΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00473.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 24260 49486
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΑΡ.