Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00694.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092360
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ