Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.00627.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422091407
ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝ.