Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02011.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΜΑΡΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2428073724
ΓΚΟΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡ.