Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ συζ. ΑΛΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01483.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 24280 99356
ΓΚΟΥΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ συζ. ΑΛΚ.