Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02703.00.01
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΚΑΤΩΧΩΡΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428099064
ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡ.