Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.00543.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΒΥΖΙΤΣΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423086359
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤ.