Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00131.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071329
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ