Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ Α.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.4Κ.03225.00.00
Κατηγορία : 4
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 23
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033722
ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ Α.