Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΒΟΥΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02950.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 22186
ΚΑΡΑΒΟΥΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ