Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΒΟΥΣΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Β.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00156.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 27
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022307
ΚΑΡΑΒΟΥΣΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Β.