Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ-ΜΠΟΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01499.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 7
Διεύθυνση : ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065702-54547
ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ-ΜΠΟΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ