Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02005.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 17
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092496
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ.