Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.0Α.00633.00.00
Δωμάτια : 14
Κλίνες : 28
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031010
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΑΠΟΣ.