Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΣΥΜΩ συζ. Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00323.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054262
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΑΣΥΜΩ συζ. Ν.