Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02877.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033360
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ