Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01652.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092026
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ