Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00523.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 15
Διεύθυνση : ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049373
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κ.