Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01104.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 21
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423033525
ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ