Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02112.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 15
Κλίνες : 36
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 65701
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ