Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ του Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02899.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 5
Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428090820
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ του Ν.