Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. του ΚΩΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02209.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2421057185
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. του ΚΩΝ.