Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02604.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031074
ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ