Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01898.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΕΣ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423086278
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘ.