Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΖΗΣΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02840.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37011
Τηλέφωνα : 2428300377
ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΖΗΣΗ