Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01532.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΠΟΥΡΙ ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
ΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ