Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.02469.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071279
ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝ