Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.03009.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 7
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 54448
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ.