Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΜΟΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.00427.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
ΧΟΥΧΟΥΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΜΟΝΗ