Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΧΡ. ΚΑΡΡΑΣ & ΒΑΣ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03010.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423033642
ΧΡ. ΚΑΡΡΑΣ & ΒΑΣ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΠΕ